GolezTrol.nl vernieuwt!

Een nieuwe stijl, een schone lei.
Veel van de oude pagina's zullen niet of in sterk gewijzigde vorm terugkomen. Er komt meer nadruk op Delphi-programmeren, maar ook andere zin en on- komen aan bod.

Meer updates, dat is de planning. Dat is gelukkig ook makkelijker in deze nieuwe layout.